• Startsida
• Fakta
• Kontakt
• Hitta hit
• Karta över    byn
• Företag
• Skola -    Förskola
• Föreningar
• Nytt på sidan

Aktuellt
Hus till salu
• Uthyrning    bagarstuga
• Mål-Visioner
• Arnemarks    Allehanda
• Bokbussen
• Fotogalleri
• Köp - Sälj
• Länkar

Arnemarks Intresseförening

Ordförande:: Renée Bergström
Solgårdsvägen 24
Tel: 0911-710 55 Mobil: 070-2444515
E-post: renee.be@telia.com

Kassör Clas Johansson
Nordtjärnsslingan 5
Tel:
 0911-710 99 Mobil: 070-5971014
E-post:clas@listspecialisten.se


Ledamot: Petra Johansson
Nordtjärnsslingan 5
Tel: 0911-710 99 Mobil: 070-3044973
E-post: petra_stenlund@hotmail.com

Ledamot: Jan Svanborg
Arnemarksvägen 72
Tel:
0911-711 87 Mobil: 070-3333623
E-post: jan.svanborg@telia.se

Sekreterare: Eva.Lill Clarén
Burmansvägen 1
Tel: 0911-710 27Mobil:
E-post: ewlc@ltu.se
Supleant Tage Ceder
Nögderstorp
Tel: 0911-710 41 Mobil: 070-6371497
E-post: tageceder@hotmail.com

  Supleant Anna Nyberg

Tel:
   Mobil:
E-post:

INTRESSEFÖRENINGENS UPPGIFT
Intresseföreningens har till uppgift att inom en partipolitiskt neutral organisation förena samtliga boende med omnejd för att främja bygdens anseende
och på bästa sätt tillvarataga dess och dess innevånares intresse att främja bygdens utveckling att vara förbindelselänk
mellan bygdens innevånare och myndigheters beslutande och verkställande organ att genom förslag och yttranden söka påverka myndigheternas beslut.
Allt detta inom ramen för ett av årsmötet fastställt program att äga och förvalta byan, bagarstugan och badplatsen

MEDLEMSFÖRMÅNER ARNEMARKS INTRESSEFÖRENING
Detta är dina förmåner som medlem:
Rabatt när man bokar bagarstugan.
Fri entré vid pubaftnar
Du får minst tre nummer av Arnemarks Allehanda direkt i brevlådan.
Trevliga arrangemang spridda under årets lopp.

Vad går medlemsavgiften till:
Underhåll av gemensamma anläggningar, bagarstugan, gräsklippare, bryggor, m.m.
Tryckning och distribution av Arnemarks Allehanda.
Försäkringar, el och vattenavgifter, sopavgift, inköp av papper, frimärken, bensin m.m.
Hyra av lokaler.

Nästa

© Arnemarks Intresseförening 2009